Co2 og klimaændringer

CO2-emissioner er en af de vigtigste årsager til klimaændringer. Afbrænding af fossile brændstoffer som kul, olie og gas frigiver CO2 til atmosfæren, hvor det fanger solens varme. Denne “drivhuseffekt” får jordens gennemsnitstemperatur til at stige, hvilket fører til mere ekstreme vejrforhold og en række andre konsekvenser for vores planet.

Derfor er der et stigende behov for at reducere vores CO2-emissioner for at afbøde virkningerne af klimaændringerne. En måde at gøre dette på er at skifte til vedvarende energikilder som sol- og vindenergi, der ikke eller kun i meget begrænset omfang udleder CO2. En anden metode er at forbedre energieffektiviteten, f.eks. ved at isolere vores hjem eller bruge mere effektive apparater. Vi kan også vælge at rejse mindre ved at gå, cykle eller tage offentlig transport i stedet for at køre i bil.

Ved at gøre en indsats for at reducere vores CO2-emissioner kan vi være med til at bremse klimaændringerne og beskytte vores planet for fremtidige generationer.

Relaterede artikler