Kom tættere på naturen engang imellem

Individualiseringen af mennesket har en konsekvens, som kan vise sig at have store følger. I en verden, hvor man er meget bundet op på sig selv, ens karriere, drømme og ambitioner. Er det ofte svært at snappe ud af det, og huske sig selv på at man er en del af en større maskine. En klode som vi alle deler, og alle skal videre fra, og det er vigtigt at huske på, for det kan ændre på nogle adfærdsmønstre.

Er man ikke i kontakt med naturen, eller forstår dens rolle på den her klode, er det alt andet lige også noget som man kommer til at se i ens tilværelse. Der er mange ting man kan gøre som menneske for, at skåne miljøet for ens tilstedeværelse. Er det noget man samler sig om kollektivt, kan man også rykke på nogle kræfter som virker helt uvirkelige. Uheldigvis sker det den anden vej, og det er noget som også forværrer forholdene for naturen i det lange løb og har følger.

Relaterede artikler