land og bylivet


Selvom der er stor søgning til vores byer, hvor de gode uddannelsesinstitutioner ligger og de fede jobs findes, så er der meget positivt at hente ved landlivet. En trend i disse år, er at kolonihaven igen er blevet populær, og flere byboer køber eller lejer adgang til grønne områder. Og hvad er årsagerne til denne tendens så? Flere peger på at det teknologiske liv som vi lever, og som påvirker mange mennesker negativt gør, at vi er blevet mere bevidste om, at vi skal søge ud i naturen, hvor vi nemmere kobler af og finder en balance. Det er en præventiv måde, at forebygge og forhindre stress, at du dels holder en skarp balance mellem arbejde og fritid, men at du også bruger dig selv aktivt og kommer ud i naturen. Det er her vi stammer fra, det er vores naturlige habitat, og blandt andet derfor, føles det så dejligt at opholde sig derude i det fri. Så se at kom ud med dig.

Relaterede artikler